Skip to content Skip to footer

HOLISTISCHE THERAPIE & SJAMANISME

Holistische therapie vindt zijn oorsprong in het Griekse woord ‘holos’, wat “heelheid” betekent. Het is een levensfilosofie die erkent dat alles met elkaar verbonden is en opgebouwd is uit onderling verbonden systemen. Deze systemen omvatten persoonlijke relaties, familie, vrienden, organisaties en de maatschappij als geheel. Binnen holistische therapie ligt de nadruk op het begrijpen van de complete mens, en niet slechts het behandelen van specifieke klachten of symptomen.

De Holistische Therapeut

Een holistische therapeut is iemand die is opgeleid om op een holistische manier naar klachten en problemen te kijken, voorbij de oppervlakkige lichamelijke symptomen of denkpatronen. Als holistische therapeut ga ik ervan uit dat alles met elkaar in verband staat. Tijdens een behandeling combineer ik verschillende methoden, waaronder wijsheid en technieken uit het sjamanisme. Het sjamanisme maakt gebruik van eeuwenoude praktijken voor lichaam en geestherstel, zoals rituelen en meditatie, waarbij mystieke instrumenten zoals sjamanendrums, ratels, bellen en fluiten een belangrijke rol spelen. Dit helpt je om jezelf beter te begrijpen en uiteindelijk in harmonie te leven en je innerlijke kracht te herontdekken.

De Vijf Holistische Niveaus

Ieder individu bestaat uit verschillende systemen die samen de complete mens vormen. Deze vijf niveaus omvatten het fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele aspect:

Fysiek

Dit omvat je fysieke lichaam en eventuele lichamelijke klachten, pijn, beperkingen of ziektes. Lichamelijke klachten dienen vaak als signalen dat je lichaam aandacht nodig heeft. De sleutel tot herstel op dit niveau omvat goede voeding, lichaamsbeweging en ontspanning.

Mentaal

Dit niveau omvat je gedachten, overtuigingen en denkpatronen. Het heeft betrekking op de manier waarop je denkt over alles in je leven. Het is belangrijk om oude overtuigingen los te laten, bewustzijn te ontwikkelen en te mediteren.

Emotioneel

Emotioneel welzijn draait om je gevoelens en hoe je reageert in verschillende situaties. Het is essentieel om inzicht te krijgen in je emoties en gevoelens, gebruik te maken van affirmaties/intenties en emoties uit te drukken in plaats van ze te onderdrukken.

Energetisch

Dit niveau heeft betrekking op je energiepeil. Het heeft te maken met het begrijpen van waar je energie van krijgt en waar je energie verliest. Dit niveau in balans brengen vereist bewuste ademhaling en het beschermen van je energie.